Các bài mới nhất

Các bài cũ hơn

Tại sao mô hình CFD cần được kiểm tra và kiểm nghiệm?

Tại sao mô hình CFD cần được kiểm tra và kiểm nghiệm?

Đây sẽ là bài mở đầu cho chuỗi bài viết về “Kiểm tra (verification) và kiểm nghiệm (validation) mô hình CFD” nhằm hỗ trợ các kỹ sư CFD một cái ...
Ứng dụng CFD trong lĩnh vực HVAC: Đánh giá chất lượng không khí

Ứng dụng CFD trong lĩnh vực HVAC: Đánh giá chất lượng không khí

Ở bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu về ứng dụng của mô phỏng CFD trong đánh giá tiện nghi nhiệt. Tiếp theo chuỗi bài viết về “Ứng dụng ...
Mô phỏng CFD HVAC Tiện nghi nhiệt

Ứng dụng CFD trong lĩnh vực HVAC: Đánh giá tiện nghi nhiệt

Mô phỏng CFD đang cách mạng hóa ngành công nghiệp nói chung và HVAC nói riêng [nguồn]. Ở bài viết trước, chúng ta đã biết mô phỏng CFD đã và ...
Mô phỏng CFD trong hệ thống HVAC

Ứng dụng và lợi ích của mô phỏng CFD trong lĩnh vực HVAC

Ở bài viết trước, chúng ta đã biết mô phỏng CFD là gì và các lĩnh vực ứng dụng của nó, trong đó có ứng dụng tính toán thiết kế ...
Tổng quan về mô phỏng CFD và các ứng dụng

Tổng quan về mô phỏng CFD và các ứng dụng công nghiệp

Đây là bài blog đầu tiên của CFDWAYS. Ở bài viết đầu tiên này, chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quan về mô phỏng CFD (hay còn được gọi là ...

Các bài mới nhất

Các bài cũ hơn

Được xem nhiều nhất

Đăng ký theo dõi

Something went wrong. Please check your entries and try again.