Các bài đăng của Bảy Trần:

Ứng dụng mô phỏng CFD để kiểm soát khí hậu trong chuồng trại chăn nuôi

By Bảy Trần / 2021-08-21 /
Đăng trong mục

Ở các nước nhiệt đới (như Việt Nam) và cận nhiệt đới, môi trường nhiệt độ và độ ẩm quá cao hoặc quá thấp là thách thức đối với quá trình chăn nuôi gia súc,…

Ứng dụng CFD trong lĩnh vực HVAC: Đánh giá chất lượng không khí

By Bảy Trần / 2020-11-06 /
Đăng trong mục

Ở bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu về ứng dụng của mô phỏng CFD trong đánh giá tiện nghi nhiệt. Tiếp theo chuỗi bài viết về “Ứng dụng của mô phỏng CFD trong…

Mô phỏng CFD HVAC Tiện nghi nhiệt

Ứng dụng CFD trong lĩnh vực HVAC: Đánh giá tiện nghi nhiệt

By Bảy Trần / 2020-10-26 /
Đăng trong mục

Mô phỏng CFD đang cách mạng hóa ngành công nghiệp nói chung và HVAC nói riêng [nguồn]. Ở bài viết trước, chúng ta đã biết mô phỏng CFD đã và đang được sử dụng trong…

Mô phỏng CFD trong hệ thống HVAC

Ứng dụng và lợi ích của mô phỏng CFD trong lĩnh vực HVAC

By Bảy Trần / 2020-10-19 /
Đăng trong mục

Ở bài viết trước, chúng ta đã biết mô phỏng CFD là gì và các lĩnh vực ứng dụng của nó, trong đó có ứng dụng tính toán thiết kế hệ thống HVAC. Trong bài…

Đăng ký theo dõi

Something went wrong. Please check your entries and try again.