Các bài viết trong mục "CFD"

Tại sao mô hình CFD cần được kiểm tra và kiểm nghiệm?

By Ngô Ích Sơn / 2020-11-20 /

Đây sẽ là bài mở đầu cho chuỗi bài viết về “Kiểm tra (verification) và kiểm nghiệm (validation) mô hình CFD” nhằm hỗ trợ các kỹ sư CFD một cái nhìn sâu hơn về quy…

Tổng quan về mô phỏng CFD và các ứng dụng

Tổng quan về mô phỏng CFD và các ứng dụng công nghiệp

By Ngô Ích Sơn / 2020-10-10 /

Đây là bài blog đầu tiên của CFDWAYS. Ở bài viết đầu tiên này, chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quan về mô phỏng CFD và các ứng dụng phổ biến của nó trong các…

Đăng ký theo dõi

Something went wrong. Please check your entries and try again.