Sau ký kết (MOU) đầu tiên với bộ môn Máy và Thiết bị Công nghiệp Hóa chất – Đại học Bách Khoa Hà Nội thì hôm nay ngày 24/11/2022, CFDWAYS đã ký kết biên bản ghi nhớ thứ hai hợp tác với Khoa Hóa và Môi Trường – Trường Đại Học Thủy Lợi cũng với mục tiêu:

(1) Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, và hỗ trợ đào đạo mô phỏng CFD cơ bản cho cán bộ và sinh viên của Khoa.
(2) Kết hợp thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học, trong đó có giải pháp kỹ thuật sử dụng mô phỏng.
(3) Tạo điều kiện cho sinh viên thực tập, hỗ trợ tiếp cận cơ hội du học, và tuyển dụng

Trong thời gian tới, CFDWAYS cũng mong muốn sẽ ký hợp tác với các Khoa khác của trường và các Trường khác để góp phần tạo kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp.

 

Giám đốc kỹ thuật Trần Văn Bảy cùng phó hiệu trưởng Đại học Thủy Lợi GS.TS Nguyễn Trung Việt

 

 

Công ty CFDWAYS – MECIE – Đại học Thủy Lợi

 

 

Trân trọng./
CFDWAYS LLC