Ngày 10/05/2023, CFDWAYS đã hoàn thành ký kết trở thành Đối tác Giải pháp của Siemens trong việc cung cấp và phân phối các giải pháp phần mềm công nghiệp số (Simcenter). Sự kiện này sẽ giúp chúng tôi tạo điều kiện cho sự chuyển đổi kỹ thuật số, và nâng cao hiệu quả hoạt động, và thúc đẩy đổi mới công nghệ, góp phần phát triển các ngành công nghiệp tại Việt Nam.

 

Chi tiết sẽ được cập nhập trong thời gian tới.

Thông tin liên hệ chi tiết:

CFDWAYS Engineering LLC

 6th floor, No. 53 Nguyen Xien, Hanoi

? +84 34 615 9396 (Mr. Bay – Director)

? info@cfdways.com

Trân trọng./
CFDWAYS LLC