Chuyên Môn

Chuyên Môn

Dịch vụ mô phỏng chuyên nghiệp cho khách hàng
model-development

Tư vấn mô phỏng

Tư vấn/ triển khai mô phỏng động lực học dòng chảy (CFD) là chuyên môn chính của CFDWAYS. Chúng tôi cung cấp đầy đủ tài nguyên, chuyên môn, và kinh nghiệm để đảm bảo sự thành công cho các dự án.

consulting

Phát triển mô hình

Các chuyên gia của CFDWAYS sẽ căn cứ vào điều kiện thực tế để đề xuất và phát triển các mô hình phù hợp với yêu cầu và đảm bảo chất lượng cho khách hàng.

skills-transfer

Chuyển giao kỹ năng

Với kinh nghiệm trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau, CFDWAYS có khả năng xây dựng các khóa đào tạo thực tế, giúp khách hàng nhanh chóng áp dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề.

TÌM HIỂU THÊM VỀ CHUYÊN MÔN CỦA CFDWAYS TRONG LĨNH VỰC MÔ PHỎNG CFD

Dịch vụ mô phỏng của CFDWAYS sẽ giúp giải quyết các vấn đề mà khách hàng phải đối mặt.