Danh mục dự án

Với chuyên môn kỹ thuật và kinh nghiệm của mình, chúng tôi sẽ nhanh chóng giải quyết các thách thức của khách hàng. Ngoài ra, CFDWAYS cũng sẵn sàng cho các nhu cầu thuê ngoài và đào tạo nhân viên của đối tác.

Xem qua danh mục dự án và tìm hiểu thêm về dịch vụ kỹ thuật mô phỏng của CFDWAYS

HVAC & Thiết kế công trình

TẢI TRỌNG GIÓ LÊN NHÀ CAO TẦNG
TẢI TRỌNG GIÓ LÊN NHÀ CAO TẦNG

Mô phỏng CFD tính toán tải trọng gió lên nhà cao tầng
ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRONG RẠP PHIM
ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRONG RẠP PHIM

Thiết kế hệ thống HVAC của rạp phim để nâng cao sự tiện nghi về nhiệt độ.
Kiểm soát khói trong hầm đậu xe
Kiểm soát khói trong hầm đậu xe

Mô phỏng CFD cho quá trình kiểm soát khói xe trong hầm đỗ xe.
THÔNG GIÓ CHO GIÀN NÓNG NGOÀI TRỜI
THÔNG GIÓ CHO GIÀN NÓNG NGOÀI TRỜI

Mô phỏng CFD ứng dụng thiết kế thông gió cho giàn nóng đặt ngoài trời.

Thiết bị công nghiệp

PHÂN PHỐI KHÍ TRONG THÁP HẤP THỤ
PHÂN PHỐI KHÍ TRONG THÁP HẤP THỤ

Nghiên cứu thủy động lực học và tối ưu hóa thiết kế của bộ phân phối khí trong tháp hấp thụ quy mô lớn.
THIẾT BỊ TÁI PHÂN PHỐI LỎNG
THIẾT BỊ TÁI PHÂN PHỐI LỎNG TRONG THÁP ĐỆM

Mô phỏng CFD đánh giá thiết kế thiết bị tái phân phối lỏng trong tháp hấp thụ khí axit
THIẾT BỊ PHÂN TÁCH 3 PHA
THIẾT BỊ PHÂN TÁCH 3 PHA DẦU-NƯỚC-KHÍ

Đánh giá hiệu quả của thiết bị tách 3 pha dầu-nước-khí dưới sự ảnh hưởng của sóng biển
THIẾT BỊ PHÂN TÁCH CYCLONE
THIẾT BỊ PHÂN TÁCH CYCLONE

Mô phỏng CFD cho việc thiết kế đánh giá thiết bị phân tách ly tâm cyclone cho quá trình sản xuất Polypropylen

Kỹ thuật hóa học

THIẾT BỊ PHẢN ỨNG REFORMING (SMR)
THIẾT BỊ PHẢN ỨNG REFORMING (SMR)

Mô phỏng phản ứng dị thể và thủy động lực học bên trong thiết bị reforming khí metan (SMR).
THIẾT BỊ TẦNG SÔI METHAN HÓA CO2
THIẾT BỊ TẦNG SÔI METHAN HÓA CO2

Mô phỏng CFD và đánh giá kinh tế cho quá trình methan hóa.
LÒ CACBON HÓA NHIỆT ĐỘ THẤP
LÒ CACBON HÓA NHIỆT ĐỘ THẤP

Mô phỏng CFD cho lò cacbon hóa sợi nhiệt độ thấp.
THÁP HẤP THỤ CO2 BẰNG AMIN
THÁP HẤP THỤ CO2 BẰNG AMIN

Mô phỏng CFD cho tháp hấp thụ CO2 bằng Amin sử dụng mô hình xốp
HỆ THỐNG TẦNG SÔI tuần hoàn
HỆ THỐNG TẦNG SÔI tuần hoàn

Mô phỏng CFD cho hệ tầng sôi tuần hoàn kín sử dụng trong sản xuất hydro tinh khiết
Thiết bị phản ứng kiểu sủi bọt
Tháp sủi bọt

Mô phỏng CFD cho hệ đồng thể khí-nước trong thiết bị phản ứng sủi bọt bóng bóng ở áp suất cao
Thiết bị đùn ép sợi cacbon
THIẾT BỊ ĐÙN ÉP SỢI CACBON

Mô phỏng đa tỷ lệ để phát triển công nghệ cốt lõi: kết nối giữa các tỷ lệ.
Bộ phân phối khí tầng sôi
Bộ phân phối khí tầng sôi

Đánh giá và tối ưu thiết kế của bộ phân phối khí của lò khí hóa tầng sôi cho vật liệu sinh học

ĐÂY CHỈ LÀ SỰ KHỞI ĐẦU

Mục tiêu của CFDWAYS là cung cấp dịch vụ kỹ thuật chất lượng chuyên nghiệp để tăng tốc độ và giảm chi phí cho toàn bộ chu trình sản phẩm của đối tác.