Gas Distributor in Packed Column

THIẾT BỊ PHÂN PHỐI KHÍ TRONG THÁP HẤP THỤ CO2

KHÁCH HÀNG: Không tiết lộ

CHUYÊN MÔN: Phát triển mô hình, mô phỏng CFD

LĨNH VỰC : Thiết bị công nghiệp

CÔNG CỤ SỬ DỤNG: SolidWorks, ICEM-CFD, ANSYS Fluent

CÔNG BỐ KHOA HỌC: [link]

THIẾT BỊ PHÂN PHỐI KHÍ TRONG THÁP HẤP THỤ CO2

Gas Distributor in Packed Column

KHÁCH HÀNG: Không tiết lộ

CHUYÊN MÔN: Phát triển mô hình, mô phỏng CFD

LĨNH VỰC : Thiết bị công nghiệp

CÔNG CỤ SỬ DỤNG: SolidWorks, ICEM-CFD, ANSYS Fluent

CÔNG BỐ KHOA HỌC: [link]

MÔ TẢ DỰ ÁN

Quá trình hấp thụ bằng amin thường được sử dụng để thu hồi CO2 trong các nhà máy điện quy mô lớn. Tháp đệm với các vật liệu đệm được sử dụng để nâng cao khả năng tiếp xúc giữa pha lỏng và pha khí trong quá trình hấp thụ. Điều kiện hoạt động tối ưu của tháp hấp thụ phụ thuộc vào sự phân bố đồng nhất giữa màng chất lỏng trên bề mặt vật liệu đệm và dòng khí. Đĩa phân phối khí bố trí bên dưới tháp được sử dụng như một thiết bị tiếp xúc lỏng-khí. Việc lựa chọn một loại đĩa phân phối khí đòi hỏi phải căn cứ vào đặc tính hóa lý của dòng khí. Các mô phỏng CFD thường được sử dụng để tính toán hiệu suất quá trình hấp thụ, do đó các chỉ số hiệu suất phù hợp có thể phỏng đoán được thông qua các kết quả CFD. Mục tiêu của dự án này là:

Phát triển mô hình CFD trong không gian 3 chiều (3D) với dòng chảy rối qua các đĩa phân phối khí.

Đề xuất các chỉ số hiệu suất của tháp hấp thụ để đánh giá chất lượng phân phối khí.

Đề xuất giải pháp thiết kế cho đĩa phân phối khí.

LỢI ÍCH

Phương pháp tiện dụng để xác định tổn thất áp suất và chất lượng luồng không khí.

Phân tích thủy động lực học để xác định vấn đề.

Đề xuất giải pháp thiết kế cho đĩa phân phối khí.

Thư viện ảnh

Một vài hình ảnh từ dự án

Mô tả hình học
Độ phân phối không đồng đều
Phân bố vận tốc

ĐÂY CHỈ MỚI LÀ SỰ KHỞI ĐẦU

Mục tiêu của CFDWAYS là cung cấp dịch vụ kỹ thuật chất lượng chuyên nghiệp để tăng tốc độ và giảm chi phí cho toàn bộ chu trình sản phẩm của đối tác.