Tháp hấp thụ khí CO2

Amine Absorber for CO2 Removal

Tháp hấp thụ khí CO2

KHÁCH HÀNG: Không tiết lộ

CHUYÊN MÔN: Phát triển mô hình, Mô phỏng CFD, Chuyển giao kỹ năng

LĨNH VỰC : Kỹ thuật Hóa học

CÔNG CỤ SỬ DỤNG : C/C++, SolidWorks, ICEM-CFD, và ANSYS Fluent

CÔNG BỐ KHOA HỌC : [Link 1] [Link 2]

MÔ TẢ DỰ ÁN

Trong các ngành công nghiệp chế biến như lọc dầu, tổng hợp amoniac và lọc khí tự nhiên, CO2 và H2S được coi là tạp chất (khí có tính axit). Cần phải phải giảm thiểu khí có tính axit để tránh ăn mòn vật liệu và gây hại cho môi trường và con người. Công nghệ hấp thụ bằng dung dịch amin được tiến hành trong các tháp đệm với nhiều thiết kế công nghiệp và sẵn sàng để sử dụng cho quy mô lớn. Thủy động lực học trong các tháp hấp thụ sử dụng đệm cấu trúc là một trong những vấn đề chính khi hoạt động ngoài khơi. Do đó, cần có một mô hình CFD để nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện vận hành đến thủy động lực học, các phản ứng hóa học và hiệu quả hấp thụ CO2. Mục tiêu của dự án này là:

Phát triển mô hình CFD trong không gian 3 chiều (3D) cho thiết bị hấp thụ CO2 bằng amin sử dụng đệm cấu trúc khi hoạt động ngoài khơi.

Tính toán trở lực của đệm cấu trúc.

Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện vận hành đến thủy động lực học, quá trình trình chuyển khối, phản ứng hóa học và hiệu quả hấp thụ CO2.

LỢI ÍCH

Quá trình thay đổi của tổn thất áp suất, phần thể tích của pha lỏng và nồng độ CO2.

Đánh giá hiệu suất của thiết bị khi ở phương thẳng đứng, phương nghiêng, và khi dao động lắc.

Thư viện ảnh

Một vài hình ảnh của dự án!

Mô tả hình học
Mô tả chuyển động lắc
Ảnh hưởng của dao động lắc
Ảnh hưởng bởi độ nghiêng

ĐÂY CHỈ MỚI LÀ SỰ KHỞI ĐẦU

Mục tiêu của CFDWAYS là cung cấp dịch vụ kỹ thuật chất lượng chuyên nghiệp để tăng tốc độ và giảm chi phí cho toàn bộ chu trình sản phẩm của đối tác.