Các bài viết trong mục "HVAC"

Ứng dụng mô phỏng CFD để kiểm soát khí hậu trong chuồng trại chăn nuôi

By Bảy Trần / 2021-08-21 /

Ở các nước nhiệt đới (như Việt Nam) và cận nhiệt đới, môi trường nhiệt độ và độ ẩm quá cao hoặc quá thấp là thách thức đối với quá trình chăn nuôi gia súc,…

Sử dụng CFD để tối ưu hóa quạt hút và hiệu quả thông gió nhà xưởng

By Dũng Phạm / 2021-08-07 /

Bài viết này cho thấy cách CFD có thể dự đoán và qua đó tối ưu hiệu suất của một hệ thống hút khí thông gió nhà xưởng. Hệ thống được mô phỏng bao gồm…

Ứng dụng CFD trong lĩnh vực HVAC: Đánh giá chất lượng không khí

By Bảy Trần / 2020-11-06 /

Ở bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu về ứng dụng của mô phỏng CFD trong đánh giá tiện nghi nhiệt. Tiếp theo chuỗi bài viết về “Ứng dụng của mô phỏng CFD trong…

Mô phỏng CFD HVAC Tiện nghi nhiệt

Ứng dụng CFD trong lĩnh vực HVAC: Đánh giá tiện nghi nhiệt

By Bảy Trần / 2020-10-26 /

Mô phỏng CFD đang cách mạng hóa ngành công nghiệp nói chung và HVAC nói riêng [nguồn]. Ở bài viết trước, chúng ta đã biết mô phỏng CFD đã và đang được sử dụng trong…

Mô phỏng CFD trong hệ thống HVAC

Ứng dụng và lợi ích của mô phỏng CFD trong lĩnh vực HVAC

By Bảy Trần / 2020-10-19 /

Ở bài viết trước, chúng ta đã biết mô phỏng CFD là gì và các lĩnh vực ứng dụng của nó, trong đó có ứng dụng tính toán thiết kế hệ thống HVAC. Trong bài…

Đăng ký theo dõi

Something went wrong. Please check your entries and try again.