Hôm nay ngày 06/11/2022, CFDWAYS đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác với bộ môn Máy và Thiết bị Công nghiệp Hóa chất – Đại học Bách Khoa Hà Nội với mục tiêu:

(1) Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, và hỗ trợ đào đạo mô phỏng CFD cơ bản cho cán bộ và sinh viên của bộ môn.
(2) Kết hợp thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học, trong đó có giải pháp kỹ thuật sử dụng mô phỏng.
(3) Tạo điều kiện cho sinh viên thực tập, hỗ trợ tiếp cận cơ hội du học, và tuyển dụng

Trong thời gian tới, CFDWAYS cũng mong muốn sẽ ký hợp tác với các Bộ môn, Viện khác của trường và các Trường khác để góp phần tạo kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp.

Sau ký kết hợp tác, CFDWAYS đã tổ chức lớp đào tạo miễn phí về mô phỏng CFD cho sinh viên của ngành.

 

Giám đốc kỹ thuật Trần Văn Bảy cùng TS. Nguyễn Đặng Bình Thành – trưởng bộ môn Máy và Thiết bị Công nghiệp Hóa chất

 

Lớp đào tạo mô phỏng CFD cơ bản tại phòngmáy tính thực hành của trường.

 

Trân trọng./
CFDWAYS LLC