Kỹ thuật hóa học

Kỹ thuật hóa học

Kỹ thuật hóa học

Kỹ thuật hóa học kết hợp hóa học, vật lý và toán học để thiết kế và tối ưu hóa các quy trình sản xuất và sử dụng hóa chất. Lĩnh vực này mở rộng các ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm dược phẩm, hóa dầu, chế biến thực phẩm và công nghệ sinh học. Các kỹ sư hóa học phát triển các quy trình sản xuất hiệu quả, nâng cao chất lượng sản phẩm và đảm bảo an toàn vận hành.

Tại CFDWAYS, chúng tôi cung cấp các dịch vụ kỹ thuật dựa trên mô phỏng số chuyên biệt cho các ngành kỹ thuật hóa học. Với chuyên môn về động lực học chất lỏng tính toán (CFD), chúng tôi phân tích các hiện tượng dòng chất lỏng phức tạp, truyền nhiệt và truyền khối trong các lò phản ứng hóa học, thiết bị phân tách và đường ống. Các giải pháp của chúng tôi bao gồm thiết kế quy trình, tối ưu hóa, đánh giá hiệu suất thiết bị, phân tích an toàn và khắc phục sự cố. Bằng cách tận dụng kiến thức chuyên môn của chúng tôi, các ngành công nghiệp có thể nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chi phí, giảm thiểu tác động đến môi trường, đồng thời cải thiện chất lượng và độ an toàn của sản phẩm.

Our expertise in CHEMICAL ENGINEERING

Benefits

CFDWAYS helps our clients gain significant benefits in Chemical Engineering industry:
Quick and cost-saving method to design reactors.
Analysis possibilities where measurements are not possible.
Quick and low-cost method to determine cause of performance issues.
An efficient method to optimize reactors and processes.

design

We provide a variety of design services for the Chemical Engineering industry, including:
Gas phase: Packed bed reactors.
Gas-Liquid: Absorption columns, CSTR tanks, bubble columns.
Gas-Solid: Fluidized-bed
Gas-liquid-solid: Bubble columns.

Simulation

Entrust your projects in the Chemical Engineering sector with our simulation team for:
Gas phase: SMR reactor, LTF carbonization.
Gas-Liquid: CSTR, Amine absorber, Bubble Column.
Gas-Solid: Bubbling fluidized-bed.
Reactions: Hydrocracking, methantion, CO2 asborption, etc.

FEATURED CASE STUDies

Check out our projects in Oil & Gas!
Thiết kế tối ưu hệ thống khử lưu huỳnh.

ĐÂY CHỈ MỚI LÀ SỰ KHỞI ĐẦU

CFDWAYS có thể cung cấp các dịch vụ kỹ thuật tốt nhất và các chuyên gia cho toàn bộ vòng đời sản phẩm.
Mục tiêu của chúng tôi? Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và giảm tổng chi phí sản xuất.