Năng lượng, dầu khí

Năng lượng, dầu khí

Năng lượng, dầu khí

Ngành năng lượng, dầu mỏ và khí đốt rất cần thiết để đáp ứng nhu cầu năng lượng toàn cầu và bao gồm nhiên liệu hóa thạch, năng lượng tái tạo, sản xuất điện cũng như thăm dò, sản xuất và tinh chế dầu khí. Các kỹ sư trong lĩnh vực này tập trung vào việc tối ưu hóa khai thác năng lượng, đảm bảo an toàn, giảm thiểu tác động đến môi trường và tối đa hóa việc sử dụng tài nguyên.

CFDWAYS chuyên về các giải pháp kỹ thuật dựa trên mô phỏng số cho lĩnh vực năng lượng, dầu mỏ và khí đốt. Các chuyên gia của chúng tôi sử dụng mô phỏng động lực học chất lỏng điện toán (CFD) để lập mô hình và tối ưu hóa các quy trình như dòng dầu và khí đốt trong đường ống, dòng chảy đa pha trong giếng và thiết bị phân tách, quá trình đốt cháy trong nhà máy điện và truyền nhiệt trong hệ thống năng lượng. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm tối ưu hóa thiết kế, đánh giá hiệu quả hoạt động, phân tích an toàn và đánh giá tác động môi trường. Hợp tác với CFDWAYS cho phép các công ty năng lượng, dầu khí cải thiện hiệu quả hoạt động, tăng cường các biện pháp an toàn, giảm thời gian ngừng hoạt động và đạt được các hoạt động bền vững.

Chuyên môn trong lĩnh vực Năng lượng, Dầu khí

Lợi ích

We provide a variety of ...for the transportation industry, including:
Quick and cost-saving method to design reactors.
Analysis possibilities where measurements are not possible.
Quick and low-cost method to determine cause of performance issues.
An efficient method to optimize reactors and processes.

Thiết kế

We provide a variety of ...for the transportation industry, including:
Gas phase: Packed bed reactors.
Gas-Liquid: Absorption columns, CSTR tanks, bubble columns.
Gas-Solid: Fluidized-bed
Gas-liquid-solid: Bubble columns.

Mô phỏng

We provide a variety of ...for the transportation industry, including:
Gas phase: SMR reactor, LTF carbonization.
Gas-Liquid: CSTR, Amine absorber, Bubble Column.
Gas-Solid: Bubbling fluidized-bed.
Reactions: Hydrocracking, methantion, CO2 asborption, etc.

FEATURED CASE STUDies

Check out our projects in Oil & Gas!
Đánh giá hiệu suất của Thiết bị Phân tách ba pha

ĐÂY CHỈ MỚI LÀ SỰ KHỞI ĐẦU

CFDWAYS có thể cung cấp các dịch vụ kỹ thuật tốt nhất và các chuyên gia cho toàn bộ vòng đời sản phẩm.
Mục tiêu của chúng tôi? Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và giảm tổng chi phí sản xuất.