Thiết bị công nghiệp

Thiết bị công nghiệp

industrial-equipment

Thiết bị công nghiệp

Các hệ thống phức tạp như là hệ thống tách pha, thiết bị trao đổi nhiệt và bơm quạt thường được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp. Việc đảm bảo các thiết bị này hoạt động tốt là điều rất quan trọng trong việc duy trì hoạt động ổn định của quá trình sản xuất.

Mô phỏng động lực học dòng chảy (CFD) là một công cụ thiết yếu trong việc phân tích dòng chảy trong các hệ thống phức tạp đó, qua đó đánh giá hiệu quả hoạt động của chúng. CFD có thể dễ dàng cung cấp cho kỹ thuật viên nhiều thông tin về bản chất dòng chảy bên trong hệ thống mà không thể quan sát trong thực tế. Vì vậy, CFD có thể được sử dụng để thay thế những phương pháp kiểm tra tốn kém, thậm chí không khả thi tại các vị trí đặc biệt.

Chuyên môn trong lĩnh vực thiết bị công nghiệp

Lợi ích

Nhanh chóng, tiết kiệm và tiện lợi cho các công việc thiết kế mang tính lặp lại.

Nhanh chóng và tiết kiệm để phát hiện nguyên nhân của các vấn đề phát sinh.

Khả năng phân tích và đánh giá thay cho các phương pháp đo không khả thi trong thực tế.

Thiết kế

Thiết bị phản ứng với hệ phản ứng đồng thể và dị thể.

Thiết bị trao đổi nhiệt.

Hệ thống đường ống.

Hệ thống tách pha.

Bơm, quạt, máy nén.

Mô phỏng

Dòng đa pha: Hệ thống tách pha.

Quá trình trao đổi nhiệt: Thiết bị trao đổi nhiệt / lò đốt.

Ảnh hưởng của các thành phần trong đường ống: Van, bơm đầu vào, đầu ra, lõi lọc, …

Bơm, quạt và máy nén.

Các dự án liên quan

Xem qua danh mục các dự án!

Thiết bị tái phân phối lỏng
Bộ phân phối khí trong tháp đệm
Thiết bị phân tách 3 pha
Thiết bị phân tách cyclone

ĐÂY MỚI CHỈ LÀ SỰ KHỞI ĐẦU

Mục tiêu của CFDWAYS là cung cấp dịch vụ kỹ thuật chất lượng và chuyên nghiệp để tăng tốc độ và giảm chi phí cho toàn bộ chu trình sản phẩm của khách hàng.