Kỹ thuật hóa học

chemical-engineering

Kỹ thuật hóa học

Trong lĩnh vực kỹ thuật hóa học, các kỹ sư phải giải quết các vấn đề liên quan đến thiết kế và tối ưu hóa thiết bị cũng như quá trình (ví dụ: quá trình trao đổi nhiệt, trao đổi chất và trộn) để cải tiến năng suất và độ chuyển hóa của sản phẩm mong muốn song song với việc đảm bảo hoạt động an toàn cho các thiết bị phản ứng cũng như toàn bộ quá trình.

Mô phỏng động lực học dòng chảy (CFD) đã được sử dụng rộng rãi cho ngành kỹ thuật hóa học. Trong thực tế, CFD đã có rất nhiều ứng dụng liên quan đến dòng đơn và đa pha (khí-lỏng, khí-rắn hoặc khí-lỏng-rắn) ở các quy mô/ tỷ lệ khác nhau. CFDWAYS cung cấp một cách trọn vẹn các phân tích CFD, dịch vụ tư vấn và đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực kỹ thuật hóa học.

CHUYÊN MÔN TRONG LĨNH VỰC KỸ THUẬT HÓA HỌC

benefits

Quick and cost-saving method to design reactors.
Analysis possibilities where measurements are not possible.
Quick and low-cost method to determine cause of performance issues.
An efficient method to optimize reactors and processes.

Thiết kế

Gas phase: Packed bed reactors.
Gas-Liquid: Absorption columns, CSTR tanks, bubble columns.
Gas-Solid: Fluidized-bed
Gas-liquid-solid: Bubble columns.

Mô phỏng

Gas phase: SMR reactor, LTF carbonization.
Gas-Liquid: CSTR, Amine absorber, Bubble Column.
Gas-Solid: Bubbling fluidized-bed.
Reactions: Hydrocracking, methantion, CO2 asborption, etc.

Our projects

Xem qua danh mục các dự án!

Tháp hấp thụ khí axit
Hệ tầng sôi tuần hoàn kín
Thiết bị khí hóa sinh khối
Lò cacbon hóa nhiệt độ thấp

ĐÂY CHỈ MỚI LÀ SỰ KHỞI ĐẦU

CFDWAYS can provide the best engineering services and professionals for the entire product life-cycle. Our goal? Accelerate growth and decrease total ownership costs.