Các bài viết liên quan tới "HVAC"

CFD

Ứng dụng mô phỏng CFD để kiểm soát khí hậu trong chuồng trại chăn nuôi

Ứng dụng mô phỏng CFD để kiểm soát khí hậu trong chuồng trại chăn nuôi

Ở các nước nhiệt đới (như Việt Nam) và cận nhiệt đới, môi trường nhiệt độ và độ ẩm quá cao hoặc quá thấp là thách thức đối với quá ...
Sử dụng CFD để tối ưu hóa quạt hút và hiệu quả thông gió nhà xưởng

Sử dụng CFD để tối ưu hóa quạt hút và hiệu quả thông gió nhà xưởng

Bài viết này cho thấy cách CFD có thể dự đoán và qua đó tối ưu hiệu suất của một hệ thống hút khí thông gió nhà xưởng. Hệ thống ...
Mô phỏng CFD HVAC Tiện nghi nhiệt

Ứng dụng CFD trong lĩnh vực HVAC: Đánh giá tiện nghi nhiệt

Mô phỏng CFD đang cách mạng hóa ngành công nghiệp nói chung và HVAC nói riêng [nguồn]. Ở bài viết trước, chúng ta đã biết mô phỏng CFD đã và ...
Mô phỏng CFD trong hệ thống HVAC

Ứng dụng và lợi ích của mô phỏng CFD trong lĩnh vực HVAC

Ở bài viết trước, chúng ta đã biết mô phỏng CFD là gì và các lĩnh vực ứng dụng của nó, trong đó có ứng dụng tính toán thiết kế ...

Đăng ký theo dõi

Something went wrong. Please check your entries and try again.