Các bài viết liên quan tới "Quạt công nghiệp"

CFD

Sử dụng CFD để tối ưu hóa quạt hút và hiệu quả thông gió nhà xưởng

Sử dụng CFD để tối ưu hóa quạt hút và hiệu quả thông gió nhà xưởng

Bài viết này cho thấy cách CFD có thể dự đoán và qua đó tối ưu hiệu suất của một hệ thống hút khí thông gió nhà xưởng. Hệ thống ...
Đánh giá hiệu suất của quạt ly tâm bằng mô phỏng CFD

Đánh giá hiệu suất của quạt ly tâm bằng mô phỏng CFD

Trong công nghiệp chúng ta thường bắt gặp hai kiểu thiết bị là thiết bị tĩnh (thiết bị trao đổi nhiệt, thiết bị phân tách ly tâm cyclone, v.v) và ...

Đăng ký theo dõi

Something went wrong. Please check your entries and try again.