Các bài viết liên quan tới "Quạt ly tâm"

CFD

Đánh giá hiệu suất của quạt ly tâm bằng mô phỏng CFD

Đánh giá hiệu suất của quạt ly tâm bằng mô phỏng CFD

Trong công nghiệp chúng ta thường bắt gặp hai kiểu thiết bị là thiết bị tĩnh (thiết bị trao đổi nhiệt, thiết bị phân tách ly tâm cyclone, v.v) và ...

Đăng ký theo dõi

Something went wrong. Please check your entries and try again.