Các bài viết liên quan tới "Thermal comfort"

CFD

Mô phỏng CFD HVAC Tiện nghi nhiệt

Ứng dụng CFD trong lĩnh vực HVAC: Đánh giá tiện nghi nhiệt

Mô phỏng CFD đang cách mạng hóa ngành công nghiệp nói chung và HVAC nói riêng [nguồn]. Ở bài viết trước, chúng ta đã biết mô phỏng CFD đã và ...
Mô phỏng CFD trong hệ thống HVAC

Ứng dụng và lợi ích của mô phỏng CFD trong lĩnh vực HVAC

Ở bài viết trước, chúng ta đã biết mô phỏng CFD là gì và các lĩnh vực ứng dụng của nó, trong đó có ứng dụng tính toán thiết kế ...

Đăng ký theo dõi

Something went wrong. Please check your entries and try again.