Danh mục dự án

Với chuyên môn kỹ thuật và kinh nghiệm của mình, chúng tôi sẽ nhanh chóng giải quyết các thách thức của khách hàng.

Xem qua danh mục dự án và tìm hiểu thêm về dịch vụ kỹ thuật  của CFDWAYS.

Kỹ thuật môi trường

PAC contact tank
Performance evaluation of PAC contact tank

The development and assessment of a hydraulic baffled channel PAC contactor aimed at eliminating taste and odor issues in drinking water sources.

Kỹ thuật hóa học

Desulfurization facility
Design optimization of Dry Injection Reactor system

To determine the optimal configuration of the duct system & examine the mixing behavior of NaHCO3 particle and flue gas inside the reactors
Cyclone Separator
Optimum Design of Cyclone Separator

Design and Optimization of the 4-cyclone group for gas-solid separation in a cement factory
...
...

...
...
...

...

Năng lượng, dầu khí

Three-Phase Separator
Separation efficiency of Three-Phase Separator

An examination was conducted to analyze the operational characteristics and internal flow dynamics within a three-phase separator.

HVAC & Thiết kế công trình

SPARTRONICS FACTORY
SPARTRONICS FACTORY

Duct configuration and indoor HVAC performance evaluation for factory.
Thermal Comfort in movie Theater
THERMAL COMFORT IN MOVIE THEATER

HVAC design of a movie theater for thermal comfort with CFD simulation
SMOKE CONTROL IN CAR PARK
SMOKE CONTROL IN CAR PARK

CFD simulation of smoke control in underground car park
THÔNG GIÓ CHO DÀN NÓNG NGOÀI TRỜI
THÔNG GIÓ CHO DÀN NÓNG NGOÀI TRỜI

CFD simulation of designing configurations for HVAC of the outdoor units.

Miscellaneous

Climatic Wind Tunnel
Design optimization for Climatic Wind Tunnel

Simulation-driven Design of the Wind Tunnel used mainly for aerodynamics testing of high-speed trains

ĐÂY CHỈ LÀ SỰ KHỞI ĐẦU

Mục tiêu của CFDWAYS là cung cấp dịch vụ kỹ thuật chất lượng chuyên nghiệp để tăng tốc độ và giảm chi phí cho toàn bộ chu trình sản phẩm của đối tác.