impregnation_die

THIẾT BỊ ĐÙN ÉP SỢI CACBON

KHÁCH HÀNG : Không tiết lộ

CHUYÊN MÔN : Phát triển mô hình, mô phỏng CFD đa tỉ lệ

LĨNH VỰC: Kĩ thuật hóa học

CÔNG CỤ SỬ DỤNG : Lập trình C, SolidWorks, ICEM-CFD, và ANSYS Fluent

CÔNG BỐ NGHIÊN CỨU: [link 1] [link 2]

THIẾT BỊ ĐÙN ÉP SỢI CACBON

impregnation_die

KHÁCH HÀNG : Không tiết lộ

CHUYÊN MÔN : Phát triển mô hình, mô phỏng CFD đa tỉ lệ

LĨNH VỰC: Kĩ thuật hóa học

CÔNG CỤ SỬ DỤNG : Lập trình C, SolidWorks, ICEM-CFD, và ANSYS Fluent

CÔNG BỐ NGHIÊN CỨU: [link 1] [link 2]

MÔ TẢ DỰ ÁN

Việc sử dụng vật liệu tổng hợp được gia cố bằng sợi cacbon (CFRC) với chất nền bằng nhựa nhiệt dẻo chịu những hạn chế về mặt sản xuất trong các ứng dụng công nghiệp. Hiểu được các cơ chế thẩm thấu của chất nền vào sợi cacbon ở quy mô vi mô là rất quan trọng để đạt được CFRC chất lượng tốt. Thiết bị đùn ép được sử dụng để sản xuất các sản phẩm CFRC trung gian. Quá trình ngâm tẩm sợi bằng cách nấu chảy chất nền polymer về bản chất là không đồng nhất ở tất cả tỷ lệ bao gồm cả không gian lẫn thời gian. Một phương pháp mô phỏng đa tỷ lệ đã được đề xuất để dự đoán mức độ thẩm thấu (DoI) của nhựa nhiệt dẻo trong sợi carbon đơn hướng (UD-CFP). Dự án được thực hiện với các mục tiêu sau:

Phát triển một mô hình CFD đa tỷ lệ (Multi Scale CFD - MSCFD) để dự đoán (mức độ thẩm thấu) DoI của một thiết bị đùn ép để sản xuất sợi cacbon đơn hướng nhiệt dẻo ("UniDirectional Carbon Fiber Prepreg" hay UD-CFP).

Xác thực với dữ liệu thực nghiệm cho lượng nhựa tương đối của băng UD-CFP cuối cùng tại đầu ra thiết bị.

LỢI ÍCH

MSCFD là một công cụ hữu ích để dự đoán chất lượng sản phẩm.

Quá trình ngâm tẩm có thể được tối ưu hóa bằng mô hình đa tỷ lệ (MSCFD).

Thư viện ảnh

Một vài hình ảnh của dự án!

Mô tả cách tiếp cận đa tỷ lệ
Phân bố vận tốc và áp suất

ĐÂY CHỈ MỚI LÀ SỰ KHỞI ĐẦU

Mục tiêu của CFDWAYS là cung cấp dịch vụ kỹ thuật chất lượng chuyên nghiệp để tăng tốc độ và giảm chi phí cho toàn bộ chu trình sản phẩm của đối tác.