Biomass Gasifier

Lò khí hóa tầng sôi cho vật liệu sinh khối

KHÁCH HÀNG : Không tiết lộ

CHUYÊN MÔN : Mô phỏng CFD

LĨNH VỰC: Kỹ thuật hóa học

CÔNG CỤ SỬ DỤNG: SolidWorks, ICEM-CFD, và ANSYS Fluent

CÔNG BỐ KHOA HỌC: [link]

Lò khí hóa tầng sôi cho vật liệu sinh khối

Biomass Gasifier

KHÁCH HÀNG : Không tiết lộ

CHUYÊN MÔN : Mô phỏng CFD

LĨNH VỰC: Kỹ thuật hóa học

CÔNG CỤ SỬ DỤNG: SolidWorks, ICEM-CFD, và ANSYS Fluent

CÔNG BỐ KHOA HỌC: [link]

MÔ TẢ DỰ ÁN

Thiết bị tầng sôi kép (DFB) được coi là một trong những công nghệ phù hợp nhất để khí hóa sinh khối, tạo ra khí có nhiệt trị trung bình không bị pha loãng nhiều bởi N2 trong không khí đốt và có tiềm năng lớn để mở rộng lên quy mô công nghiệp. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng thiết bị khí hóa tầng sôi kép (DFBG) là sự kết hợp tốt giữa một thiết bị khí hóa tầng sôi kiểu bong bóng hoặc kiểu rối và một buồng đốt để tạo ra nhiệt cung cấp cho các phản ứng khí hóa, đồng thời ngăn chặn sự hình thành hắc ín. Có nhiều thông số ảnh hưởng đến hệ thống khí hóa như nhiên liệu, hình học, vật liệu nền tuần hoàn, nhiệt độ vận hành, thủy động lực học và quá trình truyền nhiệt. Tầm quan trọng trong việc thiết kế đĩa phân phối khí (tỷ lệ tổn thất áp suất tới hạn, kích thước lỗ, hình học và khoảng cách) phụ thuộc vào sự phân phối đồng đều của đĩa phân phối khí, quá trình hình thành bong bóng, tổn thất áp suất, vùng chết và sự tiêu hao hạt. Tính toán động lực học chất lưu (CFD) là một phương pháp nhanh chóng và tiết kiệm chi phí, có thể thay thế thử nghiệm để thiết kế đĩa phân phối khí trong DFB. Dự án này được thực hiện với các mục tiêu sau:

Phát triển mô hình CFD hai pha trong không gian 3 chiều (3D).

Xác nhận kết quả CFD với dữ liệu thực nghiệm bao gồm tổn thất áp suất.

Nghiên cứu thủy động lực học của tầng sôi với đĩa phân phối khí lý tưởng (trường hợp lý tưởng) và đĩa phân phối khí kiểu vòi phun (trường hợp thực).

LỢI ÍCH

Mô hình CFD cung cấp một thử nghiệm trên máy tính trước khi chế tạo thiết bị thực tế để tiết kiệm chi phí.

Phân tích thủy động lực học của tầng sôi bong bóng với các đĩa phân phối khí khác nhau.

Giảm tổn thất áp suất cho lớp tầng sôi.

Thư viện ảnh

Một vài hình ảnh của dự án!

Hình học và lưới
Phân bố thể tích tích tụ
So sánh mô hình lý tưởng vs thực tế

ĐÂY CHỈ MỚI LÀ SỰ KHỞI ĐẦU

Mục tiêu của CFDWAYS là cung cấp dịch vụ kỹ thuật chất lượng chuyên nghiệp để tăng tốc độ và giảm chi phí cho toàn bộ chu trình sản phẩm của đối tác.