Smoke Control in Car Park

KIỂM SOÁT KHÓI TRONG HẦM ĐỖ XE

KHÁCH HÀNG : Không tiết lộ

CHUYÊN MÔN : Mô phỏng CFD

LĨNH VỰC : HVAC & THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH

CÔNG CỤ SỬ DỤNG : SolidWorks, ANSYS Fluent

CÔNG BỐ KHOA HỌC : Không tiết lộ

KIỂM SOÁT KHÓI TRONG HẦM ĐỖ XE

Smoke Control in Car Park

KHÁCH HÀNG : Không tiết lộ

CHUYÊN MÔN : Mô phỏng CFD

LĨNH VỰC : HVAC & THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH

CÔNG CỤ SỬ DỤNG : SolidWorks, ANSYS Fluent

CÔNG BỐ KHOA HỌC : Không tiết lộ

MÔ TẢ DỰ ÁN

Các bãi đỗ xe ô tô kín hoặc hầm đỗ xe ô tô thường yêu cầu hệ thống thông gió có thể hỗ trợ cho công tác phòng cháy chữa cháy. Các hệ thống này cũng đồng thời ngăn chặn sự tích tụ của khí carbon mono-oxit và các khí độc khác trong quá trình sử dụng hàng ngày của bãi đỗ xe. Sự tồn tại của các khí độc này có thể gây nguy hiểm cho con người bên trong bãi đỗ xe. Do đó, một hệ thống thông gió tối ưu là cần thiết để loại bỏ các khí độc trong các bãi đỗ xe này. Các mô phỏng CFD giúp tìm ra sự phân bố của khí độc trong bãi đỗ xe và tối ưu hóa hệ thống thông gió để giảm thiểu các khí độc. Mục tiêu của dựa án này là:

Phát triển mô hình CFD cho quá trình kiểm soát khói xe trong hầm đỗ xe ô tô.

Đề xuất giải pháp kiểm soát khói xe.

LỢI ÍCH

Dự đoán một cách chi tiết về quá trình di chuyển, nhiệt độ, mật độ của dòng không khí bên trong bãi đỗ xe ô tô.

Phương pháp nhanh chóng và tiết kiệm chi phí để đánh giá cấu tạo và cách bố trí hệ thống thông khói.

Thư viện ảnh

Một vài hình ảnh của dự án!

Phân bố mật độ khói lan

ĐÂY CHỈ MỚI LÀ SỰ KHỞI ĐẦU

Mục tiêu của CFDWAYS là cung cấp dịch vụ kỹ thuật chất lượng chuyên nghiệp để tăng tốc độ và giảm chi phí cho toàn bộ chu trình sản phẩm của đối tác.