Carbonization Furnace

LÒ CACBON HÓA NHIỆT ĐỘ THẤP

KHÁCH HÀNG : Không tiết lộ

CHUYÊN MÔN : Phát triển mô hình, mô phỏng CFD

LĨNH VỰC : Kĩ thuật hóa học

CÔNG CỤ SỬ DỤNG : MATLAB, SolidWorks, ICEM-CFD, ANSYS Fluent

CÔNG BỐ NGHIÊN CỨU : [link]

LÒ CACBON HÓA NHIỆT ĐỘ THẤP

Carbonization Furnace

KHÁCH HÀNG : Không tiết lộ

CHUYÊN MÔN : Phát triển mô hình, mô phỏng CFD

LĨNH VỰC : Kĩ thuật hóa học

CÔNG CỤ SỬ DỤNG : MATLAB, SolidWorks, ICEM-CFD, ANSYS Fluent

CÔNG BỐ NGHIÊN CỨU : [link]

MÔ TẢ DỰ ÁN

Một lò phản ứng nhiệt độ thấp (LTF) được sử dụng để loại bỏ hắc ín bao gồm các khe đốt được đốt nóng bằng điện ở nhiều vùng. Việc thông gió thích hợp cho khí thải phát ra từ tiền chất PAN trong quá trình cacbon hóa rất quan trọng đối với quá trình sản xuất sợi cacbon chất lượng cao. Thông thường, hắc ín hình thành do thông gió kém ở các góc và trong các bức tường trên và dưới của lò làm giảm chất lượng của các vòi phun sợi. Do đó, cần có một mô hình CFD nghiên cứu tốc độ phát thải khí thực tế trong LTF với nhiều vòi phun di chuyển để tối ưu hóa thông gió bên trong lò. Dự án này được thực hiện với các mục tiêu sau:

Phát triển mô hình CFD trong không gian 3 chiều (3D) cho lò cacbon hóa nhiệt độ thấp LTF với mô hình phát thải khí.

Đề xuất thời gian lưu của khí thải, tỷ lệ vận tốc khí trong vùng chết và tính đồng nhất của nhiệt độ là tiêu chí đánh giá hiệu suất của LTF.

Khảo sát vị trí ống dẫn và đề xuất vị trí ống dẫn tối ưu.

LỢI ÍCH

Mô phỏng CFD là một công cụ tiện dụng để phát hiện các khu vực có hại cho sự hình thành hắc ín.

Mô phỏng CFD giúp đề xuất thiết kế mới để đạt được sự lưu thông khí tốt hơn trong LTF

Dễ dàng phân ích và đánh giá sự thay đổi của nhiệt độ, khí thải và áp suất.

Thư viện ảnh

Một vài hình ảnh của dự án!

Dòng vận tốc
Phân bố vận tốc
So sánh phân bố khí
So sánh phân bố tar

ĐÂY CHỈ MỚI LÀ SỰ KHỞI ĐẦU

Mục tiêu của CFDWAYS là cung cấp dịch vụ kỹ thuật chất lượng chuyên nghiệp để tăng tốc độ và giảm chi phí cho toàn bộ chu trình sản phẩm của đối tác.