Three-phase Separator

THIẾT BỊ PHÂN TÁCH 3 PHA DẦU-NƯỚC-KHÍ

KHÁCH HÀNG : Không tiết lộ

CHUYÊN MÔN : Phát triển mô hình, mô phỏng CFD

LĨNH VỰC : Thiết bị công nghiệp

CÔNG CỤ SỬ DỤNG : C, SolidWorks, ICEM-CFD, và ANSYS Fluent

CÔNG BỐ KHOA HỌC : [link 1] [link 2]

THIẾT BỊ PHÂN TÁCH 3 PHA DẦU-NƯỚC-KHÍ

Three-phase Separator

KHÁCH HÀNG : Không tiết lộ

CHUYÊN MÔN : Phát triển mô hình, mô phỏng CFD

LĨNH VỰC : Thiết bị công nghiệp

CÔNG CỤ SỬ DỤNG : C, SolidWorks, ICEM-CFD, và ANSYS Fluent

CÔNG BỐ KHOA HỌC : [link 1] [link 2]

MÔ TẢ DỰ ÁN

Dầu thô thường là sản phẩm chứa nước dưới dạng nhũ tương hoặc các giọt nước phân tán trong dầu. Vì lý do kinh tế và quá trình vận hành, nước cần được loại bỏ ra khỏi dầu. Thiết bị tách ba pha, một trong những phương pháp lắng trọng lực, là một trong những giai đoạn đầu tiên của quy trình sản xuất để tách khí, dầu và nước trong lĩnh vực dầu khí. Phương pháp lắng trọng lực đòi hỏi kích thước thiết bị lớn để đạt được sự phân tách hiệu quả, không thực tế và phi kinh tế, và nó đặc biệt không thuận tiện trong các điều kiện làm việc trên biển. Do đó, cần có một mô hình CFD để tối ưu hóa thiết kế và cải thiện hiệu suất hoạt động của thiết bị tách pha. Mục tiêu của dự án này là:

Phát triển mô hình CFD cho thiết bị tách dầu trên biển trong điều kiện chịu ảnh hưởng của ba chuyển động góc (đảo lại (yaw), dọc-xuống (pitch) và nghiêng (roll)).

Dự đoán thủy động lực học và hiệu quả phân tách của thiết bị tách ba pha chịu ảnh hưởng của ba chuyển động góc bằng mô hình CFD.

Sử dụng dữ liệu sóng biển trong 30 năm để nghiên cứu ảnh hưởng của ba chuyển động góc đến áp suất tại cửa ra, tốc độ dòng chảy tại cửa ra và hiệu quả phân tách.

LỢI ÍCH

Mô hình CFD dự đoán hiệu quả các đặc tính thủy động lực học và hiệu quả phân tách của thiết bị tách dầu hoạt động trên biển.

Ảnh hưởng đồng thời của ba chuyển động góc đến hiệu suất phân tách.

Tối ưu hóa thiết kế và điều kiện hoạt động.

Thư viện ảnh

Một vài hình ảnh của dự án!

Mô tả hình học
Phân bố thể tích dầu
Ảnh hưởng gây bởi dao động sóng

ĐÂY CHỈ MỚI LÀ SỰ KHỞI ĐẦU

Mục tiêu của CFDWAYS là cung cấp dịch vụ kỹ thuật chất lượng chuyên nghiệp để tăng tốc độ và giảm chi phí cho toàn bộ chu trình sản phẩm của đối tác.