Liquid Redistributor in Packed Column

THIẾT BỊ TÁI PHÂN PHỐI LỎNG TRONG THÁP HẤP THỤ

KHÁCH HÀNG: Không tiết lộ

CHUYÊN MÔN: Mô phỏng CFD

LĨNH VỰC : THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

CÔNG CỤ SỬ DỤNG : SolidWorks, ICEM-CFD, và ANSYS Fluent

CÔNG BỐ NGHIÊN CỨU : Không 

THIẾT BỊ TÁI PHÂN PHỐI LỎNG TRONG THÁP HẤP THỤ

Liquid Redistributor in Packed Column

KHÁCH HÀNG: Không tiết lộ

CHUYÊN MÔN: Mô phỏng CFD

LĨNH VỰC : Thiết bị công nghiệp

CÔNG CỤ SỬ DỤNG : SolidWorks, ICEM-CFD, và ANSYS Fluent

CÔNG BỐ NGHIÊN CỨU : Không 

MÔ TẢ DỰ ÁN

Trong các ngành công nghiệp chế biến như lọc dầu, tổng hợp amoniac và lọc khí tự nhiên, CO2 và H2S được coi là tạp chất (khí có tính axit). Cần phải phải giảm thiểu lượng khí có tính axit để tránh ăn mòn vật liệu và gây hại cho môi trường và con người. Công nghệ hấp thụ bằng dung dịch amin được tiến hành trong các tháp đệm với nhiều thiết kế công nghiệp và sẵn sàng để sử dụng cho quy mô lớn. Một đĩa phân phối chất lỏng ở phía trên và phía dưới xung quanh đĩa phân phối khí được sử dụng như một thiết bị tiếp xúc lỏng-khí trong các tháp hấp thụ. Đĩa phân phối chất lỏng ảnh hưởng nhiều đến quá trình chuyển khối và phản ứng hóa học trong các tháp hấp thụ bằng amin sử dụng đệm cấu trúc. Các mô phỏng CFD thường được sử dụng để tính toán hiệu suất quá trình hấp thụ và tối ưu hóa thiết kế thiết bị. Do đó, mục tiêu của dự án này là:

Phát triển mô hình CFD trong không gian 3 chiều (3D) cho đĩa phân phối lỏng trong tháp hấp thụ CO2 bằng amin sử dụng đệm cấu trúc.

 

Khảo sát ảnh hưởng của đĩa phân phối lỏng đến quá trình chuyển khối và phản ứng hóa học.

LỢI ÍCH

Quá trình thay đổi của tổn thất áp suất, phần thể tích của pha lỏng và nồng độ CO2.

Phân tích thủy động lực học để xác định vấn đề.

Thư viện ảnh

Một vài hình ảnh của dự án!

Mô tả hình học
Thiết kế mới
So sánh độ ổn định của thể tích lỏng
Fluctuation during ship motion

ĐÂY CHỈ MỚI LÀ SỰ KHỞI ĐẦU

Mục tiêu của CFDWAYS là cung cấp dịch vụ kỹ thuật chất lượng chuyên nghiệp để tăng tốc độ và giảm chi phí cho toàn bộ chu trình sản phẩm của đối tác.