fluidized_bed_methanation

THIẾT BỊ TẦNG SÔI METAN HÓA CO2

KHÁCH HÀNG : Không tiết lộ

CHUYÊN MÔN : Phát triển mô hình, mô phỏng CFD

LĨNH VỰC : Kĩ thuật hóa học

CÔNG CỤ SỬ DỤNG : MATLAB, SolidWorks, ICEM-CFD, và ANSYS Fluent

CÔNG BỐ KHOA HỌC : Không có

THIẾT BỊ TẦNG SÔI METAN HÓA CO2

fluidized_bed_methanation

KHÁCH HÀNG : Không tiết lộ

CHUYÊN MÔN : Phát triển mô hình, mô phỏng CFD

LĨNH VỰC : Kĩ thuật hóa học

CÔNG CỤ SỬ DỤNG : MATLAB, SolidWorks, ICEM-CFD, và ANSYS Fluent

CÔNG BỐ KHOA HỌC : Không có

MÔ TẢ DỰ ÁN

Nhiên liệu hóa thạch vẫn là một trong những nguồn năng lượng chính trong tương lai. Việc sử dụng các loại nhiên liệu này đã dẫn đến sự phát thải một lượng lớn CO2 gây ra biến đổi khí hậu. Ngày nay, các quy trình chuyển đổi năng lượng-khí được coi là một giải pháp khả thi để tích hợp các nguồn tài nguyên tái tạo. Quá trình metan hóa CO2, còn được gọi là quá trình Sabatier, cung cấp một giải pháp thuận tiện và an toàn hơn để chuyển H2 thành CH4. Tuy nhiên, quá trình này gặp phải một rào cản lớn về động học vì quá trình phản ứng tỏa nhiệt cao. Do đó, cần có một mô hình CFD để tính toán thủy động lực học và phản ứng hóa học, tối ưu hóa thiết kế và cải thiện hoạt động của thiết bị metan hóa. Mục tiêu của dự án này là:

Phát triển mô hình CFD với các phản ứng dị thể cho quá trình metan hóa CO2 trong thiết bị phản ứng tầng sôi kiểu bong bóng tích hợp hệ thống trao đổi nhiệt bên trong.

Khảo sát ảnh hưởng của hệ thống trao đổi nhiệt bên trong đến thủy động lực học và các phản ứng hóa học.

Khảo sát sự thay đổi của thủy động lực học và phản ứng hóa học.

LỢI ÍCH

Sự thay đổi của nhiệt độ, phần thể tích của pha rắn, thành phần pha khí và nhiệt phản ứng.

Tối ưu hóa thiết kế hệ thống trao đổi nhiệt bên trong và điều kiện vận hành.

Thư viện ảnh

Một vài hình ảnh của dự án!

Xác thực mô hình và mô tả thủy động lực học trong thiết bị

ĐÂY CHỈ MỚI LÀ SỰ KHỞI ĐẦU

Mục tiêu của CFDWAYS là cung cấp dịch vụ kỹ thuật chất lượng chuyên nghiệp để tăng tốc độ và giảm chi phí cho toàn bộ chu trình sản phẩm của đối tác.