Three-Reactor Chemical Looping

Hệ thống tầng sôi tuần hoàn kín

KHÁCH HÀNG: Không tiết lộ

CHUYÊN MÔN: Mô phỏng CFD

LĨNH VỰC: Kỹ thuật hóa học

CÔNG CỤ SỬ DỤNG: Solidworks, ICEM-CFD, ANSYS Fluent

CÔNG BỐ QUỐC TẾ: [link]

 

Hệ thống tầng sôi tuần hoàn kín

Three-Reactor Chemical Looping

KHÁCH HÀNG: Không tiết lộ

CHUYÊN MÔN: Mô phỏng CFD

LĨNH VỰC: Kỹ thuật hóa học

CÔNG CỤ SỬ DỤNG: Solidworks, ICEM-CFD, ANSYS Fluent

CÔNG BỐ QUỐC TẾ: [link]

 

MÔ TẢ DỰ ÁN

Ngày nay, hydro là một nguồn nhiên liệu thay thế có thể giải quyết các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu toàn cầu, ô nhiễm không khí và an ninh năng lượng. Hiện tại, hydro chủ yếu được sản xuất bằng công nghệ metan hóa hơi nước (SMR) có tích hợp công nghệ loại bỏ CO2 để đạt được hydro có độ tinh khiết cao. Hệ thống tầng sôi ba thiết bị phản ứng (TRCL) để sản xuất hydro tinh khiết được cải tiến từ hệ thống đốt tầng sôi tuần hoàn (CLC). Thông thường, hệ thống TRCL có 3 thiết bị phản ứng bao gồm phản ứng với nhiên liệu (FR), phản ứng với hơi nước (SR) và phản ứng với không khí (AR). Để thiết kế và vận hành hệ thống TRCL hiệu quả, các đặc tính hóa học và thủy động lực học cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng. Các mô phỏng CFD có thể được sử dụng để dự đoán phân bố của dòng bên trong hệ thống, từ đó tối ưu hóa thiết kế và điều kiện vận hành. Mục tiêu của dự án này là:

So sánh hai hệ thống công nghệ: Hệ thống chỉ sử dụng thiết bị phản ứng với không khí và hệ thống TRCL với thiết kế mới.

Khảo sát và đánh giá dòng chảy bên trong hệ thống.

Lựa chọn hệ thống công nghệ tối ưu.

LỢI ÍCH

Đánh giá thủy động lực học và các phản ứng hóa học xảy ra trong hệ thống.

Sự phân bố của tổn thất áp suất, phần thể tích pha rắn và nồng độ bên trong hệ thống.

Tối ưu hóa thiết kế thiết bị phản ứng.

Thư viện ảnh

Một vài hình ảnh của dự án!

Đặc tính của dòng đa pha khí-rắn

ĐÂY CHỈ MỚI LÀ SỰ KHỞI ĐẦU

Mục tiêu của CFDWAYS là cung cấp dịch vụ kỹ thuật chất lượng chuyên nghiệp để tăng tốc độ và giảm chi phí cho toàn bộ chu trình sản phẩm của đối tác.