bubble_column_reactor

THIẾT BỊ PHẢN ỨNG SỦI BỌT

KHÁCH HÀNG: Không tiết lộ

CHUYÊN MÔN: Phát triển mô hình, mô phỏng CFD

LĨNH VỰC: Kỹ thuật hóa học

CÔNG CỤ SỬ DỤNG: Solidworks, ICEM, C, và ANSYS Fluent

CÔNG BỐ QUỐC TẾ: [link]

 

THIẾT BỊ PHẢN ỨNG SỦI BỌT

bubble_column_reactor

KHÁCH HÀNG: Không tiết lộ

CHUYÊN MÔN: Phát triển mô hình, mô phỏng CFD

LĨNH VỰC: Kỹ thuật hóa học

CÔNG CỤ SỬ DỤNG: Solidworks, ICEM, C, và ANSYS Fluent

CÔNG BỐ QUỐC TẾ: [link]

 

MÔ TẢ DỰ ÁN

Trong một thiết bị phản ứng khí-lỏng, thủy động lực học phụ thuộc vào điều kiện vận hành bao gồm áp suất và nhiệt độ, trong đó vận hành ở áp suất cao là phổ biến trong công nghiệp. Việc phỏng đoán lượng khí tồn tại trong thiết bị dưới dạng bong bóng và kích thước bong bóng giúp xác định diện tích bề mặt tiếp xúc, đây là yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến sự chuyển khối giữa các pha. Áp suất cao làm tăng diện tích bề mặt chuyển khối trong khi lượng nhiên liệu được giữ ở mức không đổi. Do đó, cần có một mô hình CFD để dự đoán diện tích bề mặt tiếp xúc khí-lỏng trong thiết bị phản ứng kiểu bong bóng dưới áp suất cao. Mục tiêu của dự án này là:

Mô hình CFD-PBE trong không gian 3 chiều (3D) được phát triển để nghiên cứu thủy động lực học bao gồm phần thể tích của pha khí, kích thước bong bóng trung bình, phân bố kích thước bong bóng và diện tích bề mặt riêng.

Kết quả CFD được xác thực với dữ liệu thực nghiệm về tổn thất áp suất riêng, tổng phần thể tích của pha khí và kích thước bong bóng trung bình.

Sự phân bố của phần thể tích của pha khí, kích thước bong bóng và diện tích bề mặt riêng bên trong thiết bị phản ứng kiểu bong bóng.

LỢI ÍCH

Mô hình CFD giúp đưa ra giải pháp thiết kế các thiết bị phản ứng kiểu bong bóng hoạt động ở áp suất cao, đảm bảo hiệu quả về chi phí và thời gian.

Phỏng đoán được lượng khí lưu lại trong cột, phân bố kích thước bong bóng và diện tích bề mặt tiếp xúc khí - lỏng.

Điều chỉnh áp suất vận hành hoặc lượng nhiên liệu cần cung cấp nhỏ nhất trong khi diện tích bề mặt tiếp xúc khí - lỏng lớn nhất.

Thư viện ảnh

Một vài hình ảnh của dự án!

Phân bố vận tốc và BSD
So sánh mô phỏng và thực nghiệm
Profile của đường kính Sauter & vận tốc khí theo thời gian thực

ĐÂY CHỈ MỚI LÀ SỰ KHỞI ĐẦU

Mục tiêu của CFDWAYS là cung cấp dịch vụ kỹ thuật chất lượng chuyên nghiệp để tăng tốc độ và giảm chi phí cho toàn bộ chu trình sản phẩm của đối tác.