HVAC Outdoor Unit

THÔNG GIÓ CHO DÀN NÓNG NGOÀI TRỜI

KHÁCH HÀNG : Không tiết lộ

CHUYÊN MÔN : Mô phỏng CFD

LĨNH VỰC : HVAC & THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH

CÔNG CỤ SỬ DỤNG :  SolidWorks, ANSYS Fluent

CÔNG BỐ KHOA HỌC : Không có

THÔNG GIÓ CHO DÀN NÓNG NGOÀI TRỜI

HVAC Outdoor Unit

KHÁCH HÀNG : Không tiết lộ

CHUYÊN MÔN : Mô phỏng CFD

LĨNH VỰC : HVAC & THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH

CÔNG CỤ SỬ DỤNG :  SolidWorks, ANSYS Fluent

CÔNG BỐ KHOA HỌC : Không có

MÔ TẢ DỰ ÁN

Trong hệ thống điều hòa nhiệt độ của các tòa nhà cao tầng, hệ thống dàn nóng thường được đặt trên sân thượng. Vào mùa nóng, quá trình truyền nhiệt đối lưu không hiệu quả do nhiệt độ cao trên sân thượng và không gian bố trí nhỏ. Hệ thống dàn nóng sẽ làm việc kém hiệu quả trong điều kiện nhiệt độ cao hơn 45℃. Do đó, việc bố trí dàn nóng phù hợp là rất quan trọng để đạt được hiệu suất ngưng tụ cao. Các mô phỏng CFD sẽ giúp dự đoán ảnh hưởng của cách bố trí dàn nóng đến hiệu suất làm việc và đưa ra giải pháp bố trí tối ưu nhất. Mục tiêu của dự án này là:

Đánh giá một số giải pháp bố trí hệ thống dàn nóng đặt ngoài trời.

Lựa chọn giải pháp bố trí tối ưu nhất.

LỢI ÍCH

Phương pháp nhanh chóng để ước tính nhiệt độ không khí đầu vào của dàn nóng

Phương pháp nhanh chóng và tiết kiệm chi phí để đánh giá và đưa ra giải pháp bố trí hệ thống dàn nóng để cải thiện hệ thống thông gió.

Thư viện ảnh

Một vài hình ảnh của dự án!

Phân bố nhiệt độ

ĐÂY CHỈ MỚI LÀ SỰ KHỞI ĐẦU

Mục tiêu của CFDWAYS là cung cấp dịch vụ kỹ thuật chất lượng chuyên nghiệp để tăng tốc độ và giảm chi phí cho toàn bộ chu trình sản phẩm của đối tác.