Thermal Comfort in Movie Theater

THÔNG GIÓ TRONG RẠP PHIM

KHÁCH HÀNG: Không tiết lộ

CHUYÊN MÔN: Mô phỏng CFD

LĨNH VỰC : HVAC & THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH

CÔNG CỤ SỬ DỤNG: SolidWorks, ANSYS Fluent

CÔNG BỐ KHOA HỌC: Không có

THÔNG GIÓ TRONG RẠP PHIM

Thermal Comfort in Movie Theater

KHÁCH HÀNG: Không tiết lộ

CHUYÊN MÔN: Mô phỏng CFD

LĨNH VỰC : HVAC & THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH

CÔNG CỤ SỬ DỤNG: SolidWorks, ANSYS Fluent

CÔNG BỐ KHOA HỌC: Không có

MÔ TẢ DỰ ÁN

Mức độ thông gió trong phòng học hay rạp phim là yếu tố quan trọng để cải thiện chất lượng không khí, tuy nhiên chúng thường không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn xây dựng. Chất lượng không khí trong phòng kém sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và hiệu suất làm việc của con người. Thông thường, chất lượng không khí trong phòng sẽ giảm dần khi có các hoạt động của con người. Để cải thiện chất lượng không khí trong phòng, một hệ thống thông gió được phát triển giúp cung cấp không khí sách ngoài trời. Do đó, cần thiết phải có mô phỏng CFD để xác định sự phân bố của không khí trong phòng và đưa ra giải pháp thiết kế phù hợp. Mục đích của dự án này là:

Sử dụng mô phỏng CFD để đánh giá hiệu suất của thiết bị thông gió được phát triển để cải thiện việc cung cấp không khí ngoài trời vào rạp phim.

Khảo sát cấu tạo của hệ thống thông gió.

LỢI ÍCH

Tối ưu hóa thiết kế của hệ thống thông gió.

Phân bố không khí và cải thiện chất lượng không khí trong phòng.

Các chỉ dẫn thiết kế có thể được áp dụng cho hệ thống điều hòa

Thư viện ảnh

Một vài hình ảnh của dự án!

Phân bố vận tốc trong không gian

ĐÂY CHỈ MỚI LÀ SỰ KHỞI ĐẦU

Mục tiêu của CFDWAYS là cung cấp dịch vụ kỹ thuật chất lượng chuyên nghiệp để tăng tốc độ và giảm chi phí cho toàn bộ chu trình sản phẩm của đối tác.