Chuỗi sự kiện dành cho ngành công nghiệp hóa chất

Sự kiện sắp tới

Đăng ký và tham gia cùng chúng tôi!

Seminar/Webinar:

Giải Pháp Thiết Kế Và Tối Ưu Hệ Thống Đốt Rác Sử Dụng Simcenter STAR-CCM+

10:00 - 11:30 | Sáng thứ Tư ngày 17/07/2024

Ứng dụng công nghệ mô phỏng giúp tăng tốc quá trình thiết kế và chế tạo, tối ưu hiệu năng thiết bị, thời gian và chi phí sản xuất, vận hành...

HITACHI_WTE_Waste-To-Energy_Plants_Incinerators_Dublin_Poznan_Buckinghamshire_Severnside_Hartlebury_IDOM_1

Sự kiện sắp tới

Hãy theo dõi và tham gia cùng chúng tôi!

HITACHI_WTE_Waste-To-Energy_Plants_Incinerators_Dublin_Poznan_Buckinghamshire_Severnside_Hartlebury_IDOM_1

Seminar/Webinar:

Giải Pháp Thiết Kế Và Tối Ưu Hệ Thống Đốt Rác Sử Dụng Simcenter STAR-CCM+

10:00 - 11:30 | Sáng thứ Tư ngày 17/07/2024

Ứng dụng công nghệ mô phỏng giúp tăng tốc quá trình thiết kế và chế tạo, tối ưu hiệu năng thiết bị, thời gian và chi phí sản xuất, vận hành...

Sự kiện đã diễn ra

Đăng ký để nhận thêm thông tin, tài liệu và xem lại những sự kiện đã được tổ chức!

Sự kiện đã diễn ra

Đăng ký để nhận thêm thông tin, tài liệu và xem lại những sự kiện đã được tổ chức!