[Webinar #4] Thúc đẩy đổi mới trong ngành công nghiệp hóa chất thông qua mô phỏng số

Thời gian: 14 giờ, thứ Sáu, ngày 12/04/2024

Hình thức: Online (ZOOM MEETING)

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy ngành công nghiệp hóa chất có cơ cấu tương đối hoàn chỉnh, chiếm tỷ trọng khoảng 4-5% trong tổng sản xuất công nghiệp và đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 10-11% mỗi năm. Tuy nhiên, ngành này tiêu thụ nhiều năng lượng và gây ra lượng phát thải khí nhà kính (GHG) cao trong khối ngành công nghiệp.

 

Trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng và mục tiêu Netzero 2050, chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, và tầm nhìn đến năm 2040 đã xác định rõ quan điểm: phát triển ngành công nghiệp hóa chất một cách nhanh chóngbền vững, sử dụng công nghệ hiện đại, hướng tới tăng trưởng xanhkinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường.

 

Để thực hiện mục tiêu phát triển chiến lược này, ngành hóa chất cần tập trung mạnh mẽ vào vận hành xuất sắc (Operational excellence)đổi mới. Điều này đòi hỏi giải quyết các thách thức lâu dài như dự đoán hiệu suất quy trình, tối ưu hóa năng lượng và quy trình, giảm sản phẩm phụ và chất thải, cũng như xử lý các sự cố trong quy trình sản xuất một cách hiệu quả nhất.

 

Mô phỏng, các giải pháp thiết kế, và thử nghiệm ảo đóng vai trò là công nghệ hỗ trợ quan trọng (enablement technology) cho phân tích tương tác giữa quá trình truyền khối (trao đổi chất, nhiệt và động lượng) và quá trình phản ứng, giúp các kỹ sư giải quyết các bài toán thiết kế thiết bị, phân tích nút thắt, thử nghiệm các giải pháp và tối ưu điều kiện vận hành hướng tới vận hành xuất sắc (Operational excellence)

 

Nếu quý vị là các nhà khoa học, kỹ sư và nhà quản lý trong ngành hóa chất, hãy đăng ký tham gia Webinar để thảo luận và tìm hiểu thêm về:

  • Xu hướng và thách thức trong ngành công nghiệp hóa chất.
  • Các giá trị của mô phỏng trong thiết kế, đánh giá nút thắt và tối ưu vận hành.
  • Dự án tham khảo và các ứng dụng điển hình.
  • DEMO mô phỏng thiết bị khuấy.

Dẫn chương trình:

TS. Nguyễn Hoàng Khôi<br data-mce-bogus="1">

TS. Nguyễn Hoàng Khôi

Giảng viên tại Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Diễn giả:

TS. Ngô Ích Sơn<br data-mce-bogus="1">

TS. Ngô Ích Sơn

Giáo sư tại ĐHQG Hankyong (Hàn Quốc), cố vấn giải pháp (CFDWAYS)

ThS. Trần Văn Bảy<br data-mce-bogus="1">

ThS. Trần Văn Bảy

Chuyên gia giải pháp tiết kiệm năng lượng và quá trình công nghiệp

Giám đốc CFDWAYS

ThS. Nguyễn Tiến Anh<br data-mce-bogus="1">

ThS. Nguyễn Tiến Anh

Kỹ sư giải pháp mô phỏng

Đăng ký tham dự webinar: