Tốt hơn, nhanh hơn, và hiệu quả hơn

Tốt hơn, nhanh hơn, và hiệu quả hơn

Phần mềm Siemens NX là một giải pháp toàn diện cho thiết kế, kỹ thuật và sản xuất sản phẩm, cho phép tạo ra và phân phối các sản phẩm cao cấp một cách nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Bằng cách cung cấp giải pháp tích hợp cho thiết kế ý tưởng, kỹ thuật và sản xuất (CAD/CAM/CAE), NX trao quyền cho các công ty đẩy nhanh quá trình phát triển sản phẩm của họ và đưa các sản phẩm nâng cao ra thị trường nhanh hơn. Nó nâng cao năng suất bằng cách tạo điều kiện cộng tác liền mạch giữa các nhà thiết kế, kỹ sư và toàn bộ tổ chức thông qua quản lý dữ liệu tích hợp, tự động hóa quy trình, hỗ trợ quyết định và nhiều công cụ khác.

NX tập hợp các giải pháp tiên tiến giúp phát triển sản phẩm toàn diện từ đầu đến cuối.

Thiết kế

Các giải pháp nâng cao cho ý tưởng thiết kế, mô hình 3D và tài liệu
Công cụ thiết kế mạnh mẽ và linh hoạt
Công nghệ đồng bộ cho các mô hình CAD
Bố cục 2-D nâng cao và khả năng tạo hình tự do
Cải thiện năng suất thiết kế và sản lượng

Mô phỏng

Mô phỏng đa ngành cho các ứng dụng kết cấu, chuyển động, nhiệt, dòng chảy, đa vật lý và tối ưu hóa
Tích hợp nhiều giải pháp mô phỏng vào một môi trường duy nhất.
Giảm đáng kể các lần lặp lại phân tích thiết kế thông qua hợp tác hợp lý.
Giảm tới 70% thời gian của các kỹ sư dành cho việc chuẩn bị mô hình mô phỏng.
Hỗ trợ xử lý song song và tích hợp với bộ giải của bên thứ ba.

Chế tạo sản xuất

Các giải pháp sản xuất bộ phận hoàn chỉnh cho công cụ, gia công và kiểm tra chất lượng
Một loạt các chức năng, bao gồm gia công 5 trục.
Giảm thời gian lập trình NC và gia công đồng thời cải thiện chất lượng bộ phận.
Gia công dựa trên tính năng và mẫu giảm đáng kể thời gian lập trình.
Tích hợp với các công cụ CAD tiên tiến trong bộ NX giúp nâng cao năng suất.

Các ví dụ tiêu biểu

Xem qua các dự án sử dụng công cụ NX!

Yêu cầu dùng thử miễn phí

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về bất kỳ sản phẩm phần mềm nào trong số này hoặc muốn dùng thử miễn phí, vui lòng liên hệ với chúng tôi.